Mårtenssons Piano

Vi har Sveriges största showroom för piano och flyglar. Vi finns i Höör i centrala Skåne.

Stämning

Vi utför stämning. Stäm ert piano/flygel regelbundet för bästa stämhållning.

Ett modernt piano har ca 225-235 strängar som totalt har ung. 15000 kg-24000 kg dragkraft. Dessutom löper strängarna över ett s k steg Motsvarande stallet på en violin. Steget är ihoplimmat med resonansbotten och den kraften där strängarna trycker ner steget mot resonansbotten motsvarar ca 300 kg beroende på piano och modell. Resonansbotten fungerar som en enda stor högtalarlåda, utan den skulle ljudet vara avsevärt svagare.

Gjutjärnsram

För att klara den enorma belastningen så är pianot utrustat med en gjutjärnsram. Någon sorts järnram har funnits under hela 1800 talet men blev kraftigare från ca 1870 talet för att sedan förstärkas ytterligare under 1900 talet.

1/1000 mm rörelse i strängen räcker för att tonen skall bli ostämd. I och med att pianot är känsligt för både yttre och inre påverkan- slitage, klimatskillnader mm så ändras stämhållning. Ett instrument som inte har varit stämt på många år sjunker långsamt men säkert och kan därmed vara nödvändigt för ett återbesök för att stabilisera stämhållningen.

440 HERTZ

Pianot stäms i 440 hertz om inte kunden vill något annat. Hertz är en benämning på svängningar per sekund. Vid en pianostämning kontrolleras även pianots skick.​

Vi rekommendar att ni stämmer ert instrument regelbundet minst 1 gg/år.​​