Mårtenssons Piano

Vi har Sveriges största showroom för piano och flyglar. Vi finns i Höör i centrala Skåne.

Wasa Kredit

Förverkliga din dröm!

Nu kan du med hjälp av Wasa Kredit äntligen köpa ditt dröminstrument som du länge önskat. På ett enkelt och smidigt sätt kan man lägga upp betalningen från 12 månader till 120 månader, du bestämmer!​

Lån för privatpersoner

Wasa Kredit lån läggs upp som ett vanligt banklån med låg ränta. Lånet betalas av enligt önskad tid med samma belopp varje månad.​

Stor frihet

  • Du kan när som helst lösa lånet eller göra extraamorteringar utan extra kostnader.
  • Förutom uppläggningsavgift och aviseringsavgift tas inga andra avgifter ut.
  • Du får göra avdrag med 30 % av inbetald ränta vid deklarationen.
  • När sista betalningen gjorts är lånet löst.​

Basvillkor

  • Du är minst 20 år.
  • Du är fast anställd sedan 6 månader.
  • Du har inga betalningsanmärkningar.
  • Du har varit mantalsskriven i Sverige minst 3 år.
  • Du har en fast inkomst av tjänst eller pension.

Leasing – till företag

Vad är leasing?

Leasing är i grunden en form av långtidshyra, där leasegivaren köper utrustningen och sedan överlåter hela nyttjanderätten till leasetagaren genom ett leasingavtal.

Vad kan leasas?

Lös egendom kan i de allra flesta fall leasas. Med lös egendom menas att den inte ingår i en fastighet eller som del i en annan utrustning. Vanligt förekommande leasingobjektär datorer, verkstadsmaskiner, tryckpressar mm.

Varför leasing?

Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa en utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter, företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme. Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter. Leasingtiden, och därmed kostnaden för leasingen, anpassas bl a till utrustningens ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 3-5 år.

Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, dvs den dras som en kostnad. Leasingavgiften är normalt lika stor under hela leasingperioden, den är därmed lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna. Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.
Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir också enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela leasingtiden samt att finansieringen tryggas under hela leasingperioden.

Månadskostnad och restvärde

Månadskostnaden påverkas av utrustningens restvärdeoch leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger en lägre månadskostnad – och tvärtom. Leasingen läggs upp så att objektets restvärde motsvarar marknadsvärdet. för att minska glappet, kan en förhöjd första leasingavgift läggas in. Eventuella övervärden vid hyrestidens slut tillfaller givetvis företaget.