Mårtenssons Piano

Vi har Sveriges största showroom för piano och flyglar. Vi finns i Höör i centrala Skåne.

Service

Pianots funktion är en viktigt del för bästa spelglädje.

Liksom en bil behöver ert instrument också en översyn efter många timmars spelande. Mekanikens olika delar slits ut och måste servas, justeras och ev. delar bytas ut. Hos äldre pianoinstrument finns det många gånger elfenbenstangenter. Dessa kan slipas, blekas och maskinpoleras upp. Detta är både en utseendefråga men även en fingerkänsla.

Även om ni har ett gammalt icke fungerande piano kan det vara värt att rusta upp det ordentligt. Det finns många äldre kvalitetspianon som bara väntar på att bli ett välklingande instrument. Pianot är ett genuint hantverke med lång tradition och vid en regelbunden service kan det bli en stor glädje många år fram i tiden för er och kommande generationer.

Vi rekommenderar att service görs av auktoriserad tekniker.

Serviceförslag

Rengöring

Damm som samlas bl a under tangenter men även olika partiklar som barnen lyckats klämma in mellan tangenterna alltifrån suddgummi, gem, mynt mm kan hindra klaviaturen att fungera på ett korrekt sätt. pianot städas ur och vågbalksstift smörjes.

Kontroll och åtdragning

Mekaniken består till stor del av trä men även bomull, tyg, läder, skruvar. Genom slitage och uttorkning slits instrumentet snabbare därmed åtdrages skruvar, byte av div. axlar, riktning och skevning av hammarklubbor,byte av trasiga delar.​

Hammarslagsslipning

Hammarlaget el. hammarklubban slår an strängen och därmed bildar en ton. Genom många timmars spelning bildas det spår på hammarklubban efter strängarna. Pianots kapacitet minskar pga hammarens deformation och får ofta en oangenäm klang. Vid en inte alltför stort slitage slipar man bort spåren och formar hammaren på nytt. I annat fall bytas de gamla hammarlagen till nya.

Mekanikjustering

En mekanik består av flera tusen rörliga delar alltifrån tangenten som får kontakt med en s k underdel i mekanik som i sin tur får kontakt med olika delar fram till hammarklubban som slår an sträng.Många gånger kan pianot/flygeln kännas trögspelt och tråkigt vilket beror oftast på ett dåligt justerat instrument. Detta justeras in med med högsta precision till sina originalmått för att återge sin ursprungliga inställning och dynamik. Nu kan kanske spelgläden komma tillbaka.

​Intonering

Alla hammarklubbor är inte exakt jämna klangmässigt vilket leder till skillnader och ojämnheter mellan tonerna. Intoneringen förändras också genom åren liksom stämningen. Detta görs alltid i samband med slipning av hammarlaget och stämning.
Med hjälp av nålstick i hammaren modereras klangen till önskvärd hårdhet/mjukhet. Intonation är ett mycket svårt arbete som kräver många års erfarenhet dels för att inget hammarlag är likt den andra och för att ett felstick kan förstöra hammaren.

Ytterligare service

Detta är bara ett litet urval vi kan erbjuda er. Kontakta gärna oss för en besiktning el. översyn av ert instrument.