Mårtenssons Piano

Vi har Sveriges största showroom för piano och flyglar. Vi finns i Höör i centrala Skåne.

Renovering

Få ditt instrument i toppskick.

Vid två tillfällen brukar jag rekommendera en lite större renovering. Dels när mina kunder har ett kvalitetsinstrument till sitt förfogande el. ett generationspiano/flygel som antingen gått i arv el. kommer att gå i arv. Det mesta på instrumentet går att renovera el. byta ut. En väl genomförd helrenovering är till stor spelglädje i många år framöver och kostar en bråkdel av vad ett nytt kvalitetsinstrument gör. På vår startsida finns en steinway & sons flygel tillhörande Mårtenssons Pianoverkstad från 1925 som både är omlackerad och helrenoverad. Även musiken är inspelad på denna flygel. Den finns även till uthyrning.

Vid valet av att antingen köpa ett nytt instrument el. renovera upp er gamla flygel/piano ta gärna kontakt med oss för rådgivning. Mårtenssons Pianoverkstad säljer även begagnade renoverade instrument och nya piano/flyglar vid beställning.

Vi rekommenderar att renovering görs av auktoriserad pianotekniker​.

Renovering – Akustiska delar

Resonansbotten som ligger strax understrängarna är gjord i granträ med undantag av vissa billiga modeller och fungerar som en stor högtalare. Genom strängarnas vibrationer förs ljudet via steget till resonansbotten som förstärker ljudet. Granträdet kommer från tätvuxen granskog på norrsidan för att få så många ådringar som möjligt. Efter uttorkning så limmas grantträet ihop i skivor för att bli uppspänd över ribbor och få en välvd form. Med tiden torkar resonansbotten ut och förlorar sin välvning där även sprickor är vanliga på äldre instrument. På detta stadium förlorar instrumentet en del av sin volym och tonalitet.

Vid lagning torkar man ut resonansbotten, vidgar sprickorna och lagar dem med hjälp av träkilar i granträ som fälls in. Efter reparation lackeras botten 3 gånger.​

Järnram

För att kunna reparera resonansbotten lyftes järnramen av. I samband med det kan järnramen omlackeras vid behov. Vid montering av järnram gör man ett så kallat stegtryck. När välvningen på resonansbotten minskar, så minskar även trycket gentemot sträng-steg mot botten. Genom att slipa utmed sargen på vissa punkter sänker man järnramens höjd och därmed får ett originaltryck. I och med att stegtryck handlar om små marginaler är det viktigt att inte få för högt stegtryck el. för litet därför detta påverkar sluttonen.​​

Mensur

Mensurering är en beräkning på strängarnas dimension. Ex. kan strängdimensionen uppe i diskant vara 0,775 mm tjock ett visst antal toner för att sedan övergå till 0,800 mm osv. Dessa skall stämma överens sinsemellan. På äldre instrument kan mensureringen vara ojämn pga dåtidens okunskap, men med hjälp av ett dataprogram kan man ändra på mensuren så det passar just ditt instrument.På detta sätt optimerar man och förbättrar klangen i instrumentet.

Strängar och steg

Med åren mattas strängar ut och kan oxidera. Strängarna kan även fastna på anhängsstift och/el. kapodaster vilket gör instrumentet svårstämt och påverka stämbarheten negativt.Bassträngar som är en stålsträng med överspunnen koppar kan även oxidera och förlora sin klang. I vissa fall börjar bassträngen skorra.Genom att byta ut till nya bas och diskantsträngar får man en mycket renare och klarare ton

Steget som motsvarar stallet på en violin där strängen löper över kan börja spricka och de stift som låser fast strängarna kan släppa och orsaka missljud. Detta lagas genom limning men går även att byta ut.​

Stämnaglar

Eller stämskruvar som dem kan kallas sitter i en stämstock i trä. Med åren torkar träet ut och kan få stämnaglarna att sitta lösa och gå för lätt. Det är nu man kan säga att pianot inte håller för en stämning.I de flesta fall kan stämnaglarna bytas ut mot en större dimension. I extrema fall får även stämstocken bytas ut.​

Annat

Detta är några av de vanligaste problemen och dess lösningar. Ge oss ert problem så löser vi dem.​

Renovering av mekanik

Klaviaturarbete

Klaviaturen är ansiktet utåt men även för spelkänslan. På många äldre instrument har man elfenben på tangenterna.Ha gärna locket öppet då elfenben behöver mycket solljus för att inte gulna. Även rök kan få elfenben att gulna. Dessa går att till viss del att laga el. byta ut enstaka, men när allt för många är trasiga bytar man oftast till modernt material.Vid renovering av elfenben slipas, vid behov bleks och maskinpoleras upp till en högglans. Därefter bättras de svarta tangenter och vid behov svärtas dem med hjälp av två komponentsbets. Sedan rengöres tangenterna på sidorna.

Klaviaturen har ett styrstiftshål och vågbalkshål som är garnerade med kashmirfilt el. läder. Dessa omgarneras vid behov för att tangenten skall gå rakt.

Hammare

Hammare är den som sätter strängarna i vibration och är en hårt utsatt mekanikdel. Genom många timmars spelande bildas det spår på hammarna efter strängarna. Dessa spår minskar klangidealet och tonstyrka. Genom att slipa bort dessa spår och formar hammaren i sin ursprungliga form får man tillbaka dess klangkvalitet. Vid alltför slitna hammarklubbor bytas dessa ut för optimal verkan. När hammare bytas ut måste en omvägning av tangenterna också göras. 50 g spelvikt är ett genomsnittsvärde på alla flyglar och piano.​

Pianomekanik

Mekaniken skulle man kunna kalla för pianot och flygelns hjärta. Det är här allt den mekaniska komplexiteten uppstår. En trög och icke justerad mekanik kan få musikintresserade ointresserade medan en väl genomgången mekanik flyter fingrarna över klaviaturen som en len sommarvind. Mekaniken består mycket av trä, filt och tyg. Material som vid otur lockar till sig möss, mal el . liknande. Dessa är delar som dock går att byta ut el. laga. En ojusterad mekanik som arbetar fel kan slitas ut onormalt snabbt.För hög luftfuktigheten påverkar mekanik i form av metalldelar som rostar och axlar som kärvar. Låg luftfuktighet speciellt på vintern när det eldas mer orsakar också problem ibland. Sätt gärna in en skål med vatten i pianot el. under flygeln när det är som torrast. Mårtenssons Pianoverkstad säljer även klimatanläggningar, både enklare varianter till mer avancerade om man vill ha större kontroll. Detta gör stämhållningen bättre och framförallt en bättre fungerande mekanik.​

Dämning och pedal

En förutsättning att kunna framföra ett stycke i sin helhet måste dämningen fungera korrekt. Dämning är dämmarfilt som ligger på strängen vid icke spelande. Med hjälp av en nedtryckt tangent frigör man dämmaren så att tonen kan klinga ut, el. så trycker man ner högerpedalen så frigörs alla dämmare från strängarna. Denna funktion har man för att lyssnaren skall kunna höra en ton i taget el. flera. Pedalerna på flygel och piano fungerar olika. vänsterpedalen på en flygel kallad för una corda pedal. Det vill säga vid nertryckt läge flyttas hela mekaniken åt ett håll. Diskantsträngar har 3 strängar per ton där hammarklubban träffar dem alla, men vid nertryckt una corda pedal träffar hammarklubban bara 2 strängar. Detta är en äkta una corda pedal. På ett piano skjuts hammarna fram och därmed en mindre slaglängd (avstånd från hammarklubba och sträng). Detta uppfattas som en svagare ton i och med att kraften fram till sträng är mindre. Mittpedal är antingen en moderatorfilt som sänks ner framför hammarkluborna för att dämpa pianot ytterliggare. Idealiskt för lägenhetsboende som spelar kl. 3 på natten el. på en flygel trycks en tangent ner, därefter mittpedalen. Sedan släpper man tangenten då hålls dämmaren kvar i uppläge dvs tonen ligger kvar klingande. Med åren packas dämmarfilten ihop och mister lite av sin dämmarfunktion. Vid oxiderade strängar slits dämmarfilten ännu mer. Vid en större renovering bytas dämmarfilten. Pedalverket smörjes för att undvika gnissel och hängande toner.​

Intonering

Speciellt när hammarlag utbytes krävs ofta en genomgående intonering. Genom nålstick i hammaren på olika ställen och på olika djup ändrar man klangspektrat. Enkelt utryckt intonerar man till en en mjuk el. hård ton som sedan skall jämt fördelas över alla toner. Detta är en mycket avancerad del av arbetet. Ett nålstick för mycket el. fel ställe kan förstöra hammaren.​

Övrigt

Mårtenssons pianoverkstad har stor erfarenhet av renoveringar och arbetat med duktiga musiker under åren. Vårt mål är att tillgodose pianistens behov.